Cum se poate obține divorțul de un cetățean străin

-


Cum se poate obţine divorţul dintre un cetăţean român şi un cetăţean străin în spaţiul Uniunii Europene atunci când căsătoria nu a fost încheiată în România.
O întrebare destul de frecventă fiindcă imediat după 2007, după ce România a aderat la U.E., relaţiile de familie au început să fie din ce în ce mai diverse şi evident că şi legislaţia în materie a fost nevoită să se “updateze”.

Cine poate divorţa în România?
Pot divorţa în România cetăţenii români căsătoriţi în străinătate sau cetăţenii străini căsătoriţi în străinătate. Mai pe scurt, oricine poate divorţa pe teritoriul României asta dacă sunt de acord cu regulile internaţionale în materie şi mai ales cu cele din Regulamentul NR. 1259/2010 AL CONSILIULUI EUROPEI de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp şi dacă, desigur, se îndeplinește legea forului de necesitate.
Cunoaştem foarte bine despre exodul românilor în ţările Uniunii Europene unde s-au căsătorit cu cetăţeni italieni, spanioli, turci(non ue) iar după un timp, deşi mutaţi definitiv din ţară, din diverse motive s-a ajuns la o rupere a relaţiilor fireşti şi prin urmare la necesitatea desfacerii căsătoriei.

De acolo s-a şi născut întrebarea legitimă, dacă se poate dispune, spre exemplu, desfacerea căsătoriei încheiate între un cetăţean român şi un cetăţean italian, însă nu la locul unde s-a oficializat căsătoria în cazul acesta Italia, ci în România şi chiar şi fără prezenţa părţilor în ţară.

Răspunsul este unul afirmativ şi acest lucru reiese atât din regulamentul mai sus indicat şi anume articolul 5 – Soţii pot conveni să desemneze legea aplicabilă divorţului şi separării de corp, cu condiţia că această să fie una dintre următoarele legi: a) legea statului pe teritoriul căruia soţii îşi au reşedinţa obişnuită în dată încheierii acordului; sau (b) legea statului pe teritoriul căruia soţii şi-au avut ultima reşedinţa obişnuită, cu condiţia că unul dintre ei să aibă încă reşedinţa respectivă în dată încheierii acordului; sau (c) legea statului de cetăţenie a unuia dintre soţi în dată încheierii acordului; sau (d) legea forului.

Un alt aspect important rezidă chiar din Codul Civil şi aici facem trimitere la art. 2600 o construcţie împrumutată tot din prevederile europene şi anume : “Dacă legea străină, [..] nu permite divorţul ori îl admite în condiţii deosebit de restrictive, se aplică legea română[…]”, aviz către cei ce ar intenţiona să divorţeze în Italia, spre exemplu, unde desfacerea căsătoriei durează 3 ani de zile. Leguitorul român a permis desfacerea căsătoriei aici în România.

În legătură cu o altă problemă ridicată şi anume prezenţa părţilor în ţară, dacă acestea nu îşi au reşedinţa în România ci pe teritoriul altui stat, atunci în mod firesc că leguitorul prin codul de procedură civilă a instituit posibilitatea reprezentării lor prin mandatar, avocat astfel încât prezenţa obligatorie fiind înlăturată, evident pentru aceste motive temeinice.

De ce acte avem nevoie?

Ne-am propus în materialul de faţă să nu abordăm şi tema desfacerii căsătoriei în care avem şi minori sau bunuri de împărţit, astfel încât dacă părţile ce vor să divorţeze au doar problema desfacerii căsătoriei, atunci nu sunt necesare decât prezentarea actelor de stare civilă, buletin şi alt document de identitate al soţului cetăţean străin, copia  certificatului de căsătorie încheiat în afară teritoriului ţării cât şi transcrierea acestuia conform legii actelor de stare civilă numărul 119/1996.
Ulterior, cererea de chemare în judecată va fi semnată de către ambii soţi, ea va fi bazată pe dispoziţiile referitoare la desfacerea căsătoriei bazată pe acordul ambilor soţi iar reprezentarea avocatului îi va privi tot pe ambii soţi a căror semnătură va fi certificată conform legii 51/2995, de către avocat.

Ce facem dacă unul dintre soţi nu este de acord să divorțeze în România?

Situaţia această o regăsim în peste 60% dintre cazuri fiind o reală problema fapt pentru care leguitorul european a prevăzut această situaţie astfel încât în regulamentul mai sus menţionat, în cadrul articolului 8, se arată legea aplicabilă în absenţa exprimării opţiunii părţilor astfel în absenţa unei opţiuni în temeiul articolului 5, divorţul şi separarea de corp sunt reglementate de legea statului: (a) pe teritoriul căruia soţii îşi au reşedinţa obişnuită la dată sesizării instanţei judecătoreşti; sau, în caz contrar; (b) pe teritoriul căruia soţii îşi aveau ultima reşedinţa obişnuită, cu condiţia ca perioada respectivă să nu se fi încheiat cu mai mult de un an înaintea sesizării instanţei judecătoreşti, atât timp cât unul dintre ei încă mai are reşedinţa în cauza la dată sesizării instanţei judecătoreşti; sau, în lipsa acestuia; (c) a cărui cetăţenie este deţinută de ambii soţi la dată sesizării instanţei judecătoreşti; sau, în caz contrar; (d) unde este sesizată instanţa judecătorească.

Prin raportare la litera d) instanţa investită cu soluţionarea cauzei poate fi chiar instanţa românească iar prin aplicarea normelor internaţionale în materie de procedura civilă atât art .1069 forul de necesitate, 1080 competenţă preferenţială a instanţelor române cod procedura civilă.

Cât durează?

La determinarea duratei desfăşurării procesului trebuie să ţinem cont de ţară unde se află soţului de care dorim să divorţăm astfel, procedura de citare se va face întodeauna tot după un regulament european în materie şi anume REGULAMENTUL (CE) NR. 1393/2007 din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”) şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliulu.
În mod normal procedura pe acordul soţilor se poate termina într-un interval stabilit între 2 săptămâni şi 6 luni de zile iar procedura în contradictoriu până la un an de zile.

Avocat Drd. Cuculis Adrian
C.A Cuculis şi Asociaţii

(Foto: obiectiv.eu)


Ne-ar plăcea să aflăm ce crezi despre cele de mai sus...

comments icon 0 comments
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *