Decizie-șoc a premierului Dăncilă în privința a doi social-democrați

-


Premierul Viorica Dăncilă i-a trimis din nou, pentru a patra oară, președintelui Klaus Iohannis propunerile de numire în funcțiile de miniștri a lui Mircea Drăghici și a Olguței Vasilescu, anexând și actele cerute de președinte.

Președintele Klaus Iohannis i-a trimis joi premierului Viorica Dăncilă o nouă scrisoare prin care o anunță că respinge din nou, pentru a treia oară, propunerile ca Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici să devină miniștri. Șeful statului le reproșa celor doi candidați la funcția de membri ai Guvernului că nu au depus și cazierul judiciar la dosar, astfel încât el nu poate ști dacă au suferit sau nu condamnări penale.

Premierul Viorica Dăncilă a transmis, în cursul dimineții de luni, președintelui României, Klaus Iohannis, o scrisoare de răspuns la adresa din 17 ianuarie 2019 privind condițiile de legalitate în legătură cu propunerile de numire în funcția de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice a doamnei Lia-Olguța Vasilescu și a domnului Mircea-Gheorghe Drăghici în funcția de ministru al transporturilor, reiterate prin adresa nr. 5/105/10.01.2019, anunță Guvernul.

Scrisoarea premierului:

„Domnule Președinte,
Urmare adresei dumneavoastră din 17 ianuarie 2019 privind îndeplinirea
condițiilor de legalitate în legătură cu propunerile de numire în funcția de membru al
Guvernului, reiterate prin adresa nr. 5/105/10.01.2019, vă transmit următoarele:
Având în vedere prevederile art. 85 alin. (2) din Constituția României,
republicată, prin adresa sus rubricată am propus să dispuneți emiterea decretelor
prezidențiale prin care doamna Lia-Olguţa Vasilescu să fie numită în funcția de
viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice și domnul
Mircea-Gheorghe Drăghici să fie numit în funcția de ministru al transporturilor.
În calitate de prim-ministru, în virtutea votului de încredere obținut în
Parlament, beneficiez de dreptul exclusiv de apreciere și de alegere a persoanelor
propuse a face parte din echipa guvernamentală pe care o conduc.
În mod evident, propunerile formulate trebuie să îndeplinească condițiile de
legalitate, astfel cum sunt prevăzute în art. 2 al Legii nr. 90/2001 privind organizarea
și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și
completările ulterioare.
Sistemul constituțional din România a consacrat caracterul bicefal al puterii
executive, iar practica Curții Constituționale a României a stabilit principiul
cooperării și colaborării loiale între autoritățile statului pe calea interpretării
coroborate a normelor constituționale ale art. 1 alin. (3) și (4) referitoare la valorile
supreme ale statului român și la principiul echilibrului puterilor în stat.
În acest context, în cei 30 de ani ai evoluției României ca stat democratic, cu
toate că au existat diferențe de opțiuni politice între Președintele României și primulministru, colaborarea între vârfurile puterii executive a funcționat, chiar cu unele
sincope, scopul final fiind atât evitarea blocării activității instituțiilor statului, cât și
susținerea dezvoltării economico-sociale a țării noastre, iar aplicarea prevederilor
art.85 alin.(2) din Constituția României, republicată, nu a întâmpinat niciun obstacol.
Din păcate, în prezent, în pofida tuturor eforturilor făcute și a deschiderii
manifestate, ne-am confruntat cu refuzul dumneavoastră expres de a numi persoanele
nominalizate în funcția de ministru, inițial fără un motiv clar exprimat sau pe baza
unor aprecieri generale, nefundamentate și apoi pe motivul neîndeplinirii condițiilor
de legalitate în legătură cu aceste propuneri.
Fără îndoială, este de neconceput ca un prim-ministru să propună Președintelui
României pentru a fi numite în funcția de membru al Guvernului persoane care nu
îndeplinesc cerințele exprese ale art. 2 din Legea nr. 90/2001, precitată.
Astfel, propunerile pe care le reiterez de două luni se referă la persoane cu o
experiență și o probitate netăgăduite, capabile să exercite înaltele demnități pentru
care sunt nominalizate, cu atât mai mult cu cât una dintre nominalizări se referă la o
persoană care a mai îndeplinit funcția de membru al Guvernului.
Insistența dumneavoastră în a se atașa unui înscris între primul-ministru al
României și Președintele țării acte care să probeze respectarea cerințelor de legalitate
este fără precedent în practica raporturilor constituționale între autoritățile puterii
executive și creează premisele pentru ducerea în derizoriu a unor prerogative și
raporturi constituționale.
Este foarte important de menționat faptul că verificarea îndeplinirii condițiilor
de legalitate ale celor două nominalizări a fost efectuată de către secretarul general al
Guvernului, prealabil înaintării propunerilor respective către Administrația
Prezidențială.
Având în vedere faptul că cele două propuneri respectă toate condițiile
prevăzute de Constituția României, republicată și de legile organice aplicabile,
reiterez solicitarea de emitere a decretelor prezidențiale prin care doamna Lia-Olguţa
Vasilescu să fie numită în funcția de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
regionale şi administraţiei publice și domnul Mircea-Gheorghe Drăghici să fie numit
în funcția de ministru al transporturilor, și, totodată, să înceteze efectele Decretului
Președintelui României nr. 46/2019 pentru desemnarea unui membru al Guvernului
ca ministru interimar și ale Decretului Președintelui României nr. 47/2019 pentru
desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar.
Totodată, deși nu este prevăzută o obligație legală în acest sens în Constituția
României, republicată și în legile organice, anexez toate înscrisurile necesare privind
îndeplinirea condițiilor de legalitate pentru cele două nominalizări, respectiv:
1. Pentru doamna Lia-Olguța Vasilescu:
– Carte de identitate seria DX nr. 683817, emisă de SPCJEP Dolj la data de
18.01.2010, în copie legalizată;
– Declarație pe proprie răspundere, autentificată, privind exercițiul deplin al
drepturilor electorale și inexistența cazurilor de incompatibilitate prevăzute în cartea
I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de
afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările
ulterioare;
– Certificat de cazier judiciar nr. 18938081 din 10.01.2019 emis de
Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al județului Dolj,
legalizat;
– Declarație pe proprie răspundere, autentificată, privind neapartenența la
structurile fostei Securități în sensul art. 2 lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea
Securității;
– Curriculum-Vitae actualizat, cu semnătură olografă.
2. Pentru domnul Mircea-Gheorghe Drăghici:
– Carte de identitate seria AZ nr. 063485, emisă de SPCJEP Argeș la data de
20.07.2015, în copie legalizată;
– Declarație pe proprie răspundere, autentificată, privind exercițiul deplin al
drepturilor electorale și inexistența cazurilor de incompatibilitate prevăzute în cartea
I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de
afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările
ulterioare;
– Certificat de cazier judiciar nr. 18938510 din 10.01.2019 emis de
Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Generală de Poliție a Municipiului
București, legalizat;
– Declarație pe proprie răspundere, autentificată, privind neapartenența la
structurile fostei Securități în sensul art. 2 lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea
Securității;
– Adeverința nr. 786/19.02.2009 emisă de către Consiliul Național pentru
Studierea Arhivelor Securității;
– Curriculum-Vitae actualizat, cu semnătură olografă.
Cu stimă,
PRIM – MINISTRU
VIORICA DĂNCILĂ“


Ne-ar plăcea să aflăm ce crezi despre cele de mai sus...

comments icon 0 comments
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.