Spiru Haret, „Omul Şcolii” care a mutat reforma învăţământului din zona politică în sfera vieţii publice

-


Spiru Haret (15 februarie 1851 – 17 decembrie 1912) s-a impus posterităţii prin reformarea cu succes a învăţământului românesc într-o perioadă în care tânăra naţiune română căpăta contur. Acesta a fost cel care a avut curajul să mute reforma învăţământului din zona politică în sfera vieţii publice, devenind ceea ce spunea academicianul Gheorghe Ţiţeica: „Omul Şcolii”. A fost ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice în guvernările PNL, după cum urmează:   31 martie 1897 – 30 martie 1899; 14 februarie 1901 – 20 decembrie 1904 şi 12 martie 1907 – 28 decembrie 1910.

Acesta a fost primul cetăţean străin doctor în matematici al Universităţii Sorbona din Paris şi părintele fondator al şcolii româneşti de matematică, cu teza „Asupra invariabilităţii marilor axe ale orbitelor planetare”. La 29 de ani, Spiru Haret a devenit membru corespondent al Academiei Române şi ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice.

Cum a devenit Spiru Haret cel mai mare reformator al învățământului românesc din secolul XIX

Spiru Haret a organizat în 1905 învăţământul superior românesc, după ce, în 1899, a reorganizase învăţământul profesional pe trei grade: elementar, inferior şi superior. Şcolile elementare pregăteau elevi pentru industria mică şi meseriile domestice la sate, în şcolile inferioare se predau cunoştinţe pentru exercitarea meseriilor în domeniul industrial, iar în şcolile superioare – pentru meserii care solicitau cunoştinţe teoretice înaintate.

Acesta şi-a centrat reformele sale din cadrul şcolii româneşti pe învăţător. Dascălul trebuia să aibă rolul de „apostol” al comunităţii, de aceea investiția majoră era concentrată în pregătirea acestuia. Pentru Spiru Haret, şcolile normale au devenit elementul central al reformelor sale întrucât trebuiau să pregătească învăţători capabili să participe activ la viaţa comunităţilor locale, prin cultura generală şi profesională a acestora din varii domenii de interes.

 

sursa foto: arhitectura 1906

Deşi se bucura de un înalt prestigiu european în domeniul matematicii şi, implicit, al ştiinţelor exacte, Spiru Haret a acceptat să se implice în reformarea şcolii românești, avansând ideea că „pentru a organiza şi a conduce învăţământul într-un stat trebuie mai întâi a se defini cu preciziune trebuinţele pe care e vorba a le satisface şi mijloacele de care se dispune pentru aceasta atât în bani, cât şi în oameni” şi a părăsit-o cu doar doi ani înainte de a muri, doborât de un cancer galopant.

Din postura ministerială, Haret a adaptat reforma şcolară în strânsă legătură cu valorile tinerei naţiuni române abia închegate şi i-a dat un caracter continuu, astfel încât a reuşit să pună în practică conceptul de educaţie naţională.

Spiru Haret nu a dat reformelor sale un caracter politicianist deoarece acestea porneau din biroul său şi se pliau pe realităţile şcolare din fiecare localitate a Regatului României, în viaţa fiecărui învăţător şi al comunităţii.

În acest sens, acesta a corespondat cu fiecare învăţător care îi cerea ajutorul şi transforma problemele particulare ale învăţământului în valori ale învăţământului particular.

Primul principiu care a stat la baza reformelor sale s-a numit centrarea educaţiei pe persoană, care presupunea regândirea actului de predare de la achiziţiile, nevoile şi trebuinţele celui educat spre funcţiile familiei şi societăţii.

Potrivit spiritului haretian, familia şi societatea trebuie să vină spre cel educat pentru a-i marca desăvârşirea asemenea spiritului care coboară din materie şi revine îmbogăţit în propria sa fiinţă.

Al doilea principiu era cel al activismului (denumit generic şcoala vieţii) care presupunea împletirea educaţiei cu necesităţile elevilor, părinţilor şi comunităţilor locale. Orice informaţie nouă era predată ca valoare utilă elevilor, părinţilor şi elevilor astfel încât aceasta să parcurgă toate treptele cunoaşterii: însuşire teoretică, verificare şi implementare. Elevii puteau să exploreze spaţiul comunităţii şi totodată să facă observaţii în şcoală. De asemenea, Haret a fost cel care a introdus în lumea şcolii româneşti: excursiile tematice.

Acesta a ridicat durata şcolarizării la opt ani şi a reuşit să unifice învăţământul primar şi elementar, astfel încât „şcoala primară a devenit naţională şi, implicit, a primit misiunea de a-i apropia pe elevi de valorile naţionale şi de ideea de patrie şi naţiune. Haret a instituit „examenele riguroase” şi a încurajat caracterul ştiinţific al învăţământului liceal. De asemenea, s-a ocupat de elevii săraci pentru care a organizat cantinele şcolare şi a patronat editarea cărţilor şcolare, astfel încât acestea să fie accesibile tuturor, indiferent de poziţia socială şi financiară.

“Biblioteca Pedagogică, Convorbiri Didactice, Învăţământul Primar, Noua Revistă Pedagogică” au fost rodul gândirii sale inovatoare din zona şcolii.

sursa foto: adevărul.ro

Câteva repere biografice:

Spiru Haret s-a născut la 15 februarie 1851, la Putna, judeţul Suceava. Studiile primare le-a făcut la Dorohoi, iar cele secundare la Şcoala din Sărărie (Iaşi) şi la Liceul Sfântul Sava din Bucureşti (1862-1869). Între 1869-1874, acesta a urmat cursurile Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti (1869-1874), unde şi-a luat licenţa în matematici cu trei bile albe.

De asemenea, acesta a obţinut prin concurs bursă de studii la Paris, unde obţine a doua licenţă (august 1875) şi apoi încă una, în ştiinţe fizice (1876). Doctor în matematici la Sorbona, cu teza susţinută între 18-30 ianuarie 1878, cu titlul: “Sur l’invariabilite des grandes axes des orbites planetaires”, a devenit primul român care şi-a susţinut doctoratul în matematici la Paris.

În perioada 1878-1910, Spiru Haret a fost profesor de mecanică la catedra de fizică-matematică a Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, profesor de matematici la Şcoala de poduri şi şosele (1882-1910) şi la Şcoala de ofiţeri de artilerie şi geniu (1888). Între 1883 -1884, acesta a fost Secretar general la Ministerul Instrucţiunii Publice.

Pasiunea pentru ştiinţă a lui Haret a pornit din clasa a III-a primară, prin lecturarea unor articole apărute în revista Natura, publicată de dr. Barasch. În perioada studiilor liceale a tradus tratatul de astronomie al lui Quetelet Jaques. În teza de doctorat, Haret a demonstrat generalizând cercetările anterioare făcute de P.S. Laplace (1749-1827), J.L. Lagrage (1736-1813) şi Denis Poisson (1781-1840) şi contrar opiniei generale de pe atunci, că axele mari ale orbitelor planetelor nu sunt invariabile, ci suferă perturbaţii.

Astfel că teoriile lui Spiru Haret au servit drept bază lui H. Poincare (1854-1912) pentru o lucrare distinsă cu “Marele premiu”, oferit de regele Oscar al Suediei (1799-1869), precum şi ca obiect al tezei de doctorat a matematicianului J. Meffray, pentru teza sa de doctorat (1955).

În schimb, Haret a reluat în studiile sale de la Sorbona analizele aritmetice şi reţinând rezultatele lui Laplace şi Lagrange, a precizat că perturbaţiile care apar în mişcarea eliptică, nu sunt o constantă şi, deci, termenii de ordinul al treilea nu sunt nuli. De aici, decurgea ideea opusă celei formulate de către Mathieu, deducându-se că sistemul nostru planetar nu este stabil şi, în consecinţă, el este supus determinării. Dar, întrucât, termenii de ordinul întâi şi de ordinul al doilea din expresiile perturbaţiilor sunt nuli, atunci rezultă că posibilitatea unei catastrofe planetare este extrem de îndepărtată şi nu trebuie, deocamdată, să ne îngrijoreze.

sursa foto: cooperativa gusti

Ideile din teza de doctorat a lui Haret au produs un ecou în lumea specialiştilor din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, făcându-l celebru pe tânărul doctorand român şi aducându-i oferta de a fi profesor la Universitatea din Grenoble – Franţa (pe care a refuzat-o din start).

Fiecare dintre lucrările lui Haret, indiferent de dimensiunile ei şi domeniul de referinţă, constituie creaţii de prim ordin şi rămân ca documente ale culturii naţionale. Printre acestea însă, un loc de prim rang ocupă lucrarea lui de sinteză, intitulată Mecanica socială considerată de către specialişti ca „una din operele cele mai viguroase ale sociologiei europene” (G. Richard).

Tipărită la Paris, în anul 1910 şi tradusă în limba română în 1969, în această carte se aplică pentru prima dată calculul matematic în analiza fenomenelor sociale, iar „metoda mecanică e un sistem de judecăţi care ne permite a determina mişcarea ce însoţeşte un fenomen”.

Pornind de la Auguste Comte şi invocându-i conceptele acestuia de „statică şi dinamică socială”,  Spiru Haret a relevat că orice fenomen social poate fi reprezentat printr-o curbă. Astfel, curba mortalităţii are un minim de vârstă la 14 ani şi două maxime: una între 0-1 şi o a doua în jurul vârstei de 70 de ani. De asemenea, aşa cum un punct matematic este caracterizat în spaţiu, cu trei dimensiuni, prin trei coordonate (x, y, z), tot aşa un individ este caracterizat prin trei coordonate: economice, intelectuale şi morale.

La împlinirea vârstei de 60 de ani, acesta a fost sărbătorit oficial de autorităţile statului care i-au dedicat un volum omagial, intitulat “Lui Spiru Haret”, care cuprindea un număr de 1.228 de pagini.

sursa foto: ziarul unirea.ro

Operele lui Haret, publicate de către Comitetul pentru ridicarea monumentului său, sunt cuprinse în 11 volume şi cuprind scrieri tipărite sau netipărite în timpul vieţii, rapoarte asupra învăţământului, texte de legi, expuneri de, recenzii despre scrierile sale şi corespondenţa cu persoane din ţară şi străinătate.

 

 

Citeşte şi:

Constantin Angelescu, medicul care a reformat sistemul de învățământ interbelic

 

 

 


Ne-ar plăcea să aflăm ce crezi despre cele de mai sus...

comments icon 0 comments
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.